چشم انداز


چشم انداز :

  • پشتبانی از اهداف آموزشی اطلاع یابی و منابع الکترونیک برای اعضای هیات علمی و دانشجویان ارتقاء سطح کمی و کیفی منابع اطلاعاتی علمی– تخصصی مرجع
  • سازماندهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن
  • برقراری ارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی جهت رفع کمبود منابع
  • کمک به تحقیق و پژوهش
  • نیازسنجی اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به رشته های آموزشی و اهداف دانشگاهجستجو
خرید کتاب های جدید (۱۷۴ بازدید)
کارگاه آموزشی (۱۴۸ بازدید)
هفته دفاع مقدس (۱۳۱ بازدید)
کتابخانه (۱۲۲ بازدید)
تازه های کتاب (۴۸ بازدید)
حال خوش خواندن (۳۰ بازدید)
کتابهای جدید (۲۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...