عضویت


مقررات عضویت کتابخانه :

ماده 1- گروه های زیر میتوانند به عضویت کتابخانه پذیرفته شوند و اطلاعات اعضاء نزد کتابخانه کاملا” محرمانه خواهد ماند.

  1. اعضاء هیات علمی
  2. دانشجویان پزشکی و پرستاری و مامایی
  3.  کارمندان

ماده 2- استفاده از منابع و امکانات کتابخانه مطابق مقررات برای اعضاء آزاد می باشد مگر کسانی که خسارتی به کتابخانه وارد کنند در این صورت جبران خسارت  الزامی است.

ماده 3- در صورت گم شدن کتاب و یا وارد کردن خسارت به منابع کتابخانه و یا تاخیر در برگشت کتب، اعضاء ملزم  به رعایت جریمه تعیین شده از طرف کتابخانه می باشند.
جستجو
خرید کتاب های جدید (۳۱۲ بازدید)
کارگاه آموزشی (۲۸۲ بازدید)
هفته دفاع مقدس (۲۸۲ بازدید)
کتابخانه (۲۶۶ بازدید)
تازه های کتاب (۸۲ بازدید)
حال خوش خواندن (۶۶ بازدید)
کتابهای جدید (۵۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...